Huomio kurssijärjestäjät

Kun järjestätte kurssin , teillä on halutessanne mahdollisuus saada sähköisenä valmis ilmo tilaisuuttanne
varten. Lähetämme sen sinulle tulostettavaksi.